Przejdź do zawartości

Wniosek o założenie konta w Systemie Informacyjnym o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie ElektroMagnetyczne (SI2PEM)

Dane użytkownika
Maksymalnie 150 znaków. Dozwolone jedynie litery, cyfry i znaki @/./+/-/_.
  • Twoje hasło nie może być zbyt podobne do Twoich innych danych osobistych.
  • Twoje hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków.
  • Twoje hasło nie może być powszechnie używanym hasłem.
  • Twoje hasło nie może składać się tylko z cyfr.
  • Hasło musi zawierać przynajmniej 3 różne znaki.
Wprowadź to samo hasło ponownie, dla weryfikacji.
Dane o podmiocie
Uwaga. W przypadku Starostw Powiatowych, Urzędów Miejskich i Urzędów Miast należy wybrać urząd obsługujący organ ochrony środowiska w rozumieniu art. 378 POŚ. Aby wyszukać organ ochrony środowiska rozpocznij wpisywanie nazwy miasta.
Typ podmiotu
(pole opcjonalne)
Dozwolone formaty: pdf.
Maksymalny rozmiar załącznika: 10 MB.
Anuluj